ראובן (מוטי) שמרלינג

דור שביעי בארץ, גדל בת"א על שפת הים.
מגיל צעיר קרא בתורה בקול ערב שלימים ליווה את הקהילה באלקנה כששימש כשליח ציבור בתפילות הימים הנוראים.
תמיד הסביר פנים לסובביו ובעיניו הטובות והמאירות קיבל כל אדם.

20/09/1947 - 04/10/2017