רב"ט חיים ישורון כצמן הי"ד

נרצח בגיל 32 מחולית, חבר כיתת הכוננות ביישוב.

-