רב"ט מיה ויאלובו פולו הי"ד

התגוררה בגבעתיים, שירתה בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414 שבחיל הגנת הגבולות, הועלתה מדרגת טוראי לדרגת רב"ט לאחר מותה. בת 19 בנופלה.

-