רב"ט נחמן דקל הי"ד

נפל בשבת במהלך קרב מול מחבלי חמאס. גיבור היה בחייו ובמותו וכך נזכור אותו.

-