רב"ט שי אשרם הי"ד

קרית איסוף יבשתי בגדוד 414, בת 19 בנופלה

-