רבי אלימלך מליז'ענסק

היה אדמו"ר בדור השלישי לחסידות. מתלמידיו הבולטים של המגיד ממעזריטש, הראשון בין מבססי התנועה בפולין רבתי ומחשובי הוגיה. מחבר הספר "נועם אלימלך", חיבור מרכזי של החסידות המוקדמת, שבו בין השאר ניסח את אידיאל הצדיק.

- 11/03/1787