רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין

מאז פטירת רבי אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017, היה ממנהיגי הציבור הליטאי לצד רבי חיים קניבסקי, כמנהיגי תנועת דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי. , מאז פטירת הרב קניבסקי במרץ 2022, עמד לבדו בהנהגת הציבור הליטאי.
כמו כן היה ראש ישיבת פוניבז

18/04/1923 - 30/05/2023