רבי ישראל הגר, בעל האהבת ישראל מויז'ניץ

היה האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות ויז'ניץ. ממנהיגי החסידות ברומניה ובהונגריה בדור שלפני השואה.

20/08/1860 - 22/05/1936