רבי מאיר הורוביץ - האמרי נועם

היה אדמו"ר השני בשושלת דז'יקוב אשר בעיר טרנובז'ג שבפולין.

- 19/06/1877