רבי משולם זושא לוריא

היה הדומ"ץ (דיין ופוסק) של קריית ויז'ניץ בבני ברק למעלה מחמישים שנה.

07/01/1929 - 07/01/2017