התנא רבי מתיא בן חרש

היה תנא בדור השלישי שחי במאה ה-2. נולד בארץ ישראל ולאחר מכן עבר לרומי.

-