רב טוראי איריס קהימקר ז"ל

שרתה בחיל הקשר והתקשוב חטיבת המחשוב
נפלה בעת שירותה
בכ"א באייר תשנ"ה, 21/5/1995

09/05/1975 - 21/05/1995