רב שוטר שושנה כרסנתי הי''ד

נמצאה הרוגה על ידי בני עוולה בקיבוץ בארי.
שושנה היתה אישה מיוחדת ומלאת שמחת חיים.
יהי זכרה ברוך.

-