רוזה ידגרוב הי"ד

נרצחה עם בעלה יורי על ידי מחבלי החמאס. בת 81 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-