רולנד צ'ארלס ג'וזף סולטן

עלה מארגנטינה יחד עם זוגתו רונית הקימו את ביתם בקיבוץ חולית .הוא דיבר צרפתית – והם גידלו את ילדיהם בעברית בלבד.
שבת גדעה את חייהם כשהם זה לצד זה.

-