רוני לוי הי"ד

רוני לוי , היה צנחן , ולאחר מכן מדריך צניחה .

-