רועי פופלוול הי"ד

נרצח במתקפה האכזרית על קיבוץ רעים

-