רותם קלדרון הי"ד

אשה נדירה . שעסקה בעשייה ובאהבה מלאת הקרבה לאחרים. חיוכה היה אור גדול בעמותה לכל אדם . ותמיכתה באחר הייתה מעוררת השראה

- 07/10/2023