פרופסור רות בן ישראל

משפטנית וכלת פרס ישראל לחקר המשפט לשנת תשס"א.

05/03/1931 - 01/02/2020