מאמא רחל

אחת מארבע האימהות של עם ישראל, אשת יעקב אבינו, אמא של בנימין ויוסף הצדיק.

-