רנ"ג דוד בן דיין ז"ל

סייר תנועה תחנת שדרות.

נירצח כאר, פעל בעוז ובחירוף נפש בחזית הלחימה מול המחבלים הארורים.


-