רס"ב דבורה אברהם ז"ל

סיירת תחנת אופקים
בת 49 בהירצחה.

-