רס"ב יהודה קאדר הי"ד

נפל בקרבות בתחנת המשטרה בשדרות

-