רס"ב יוראי אליהו כהן הי"ד

היית לנו לאח וחבר נפש, מלח הארץ -זה שתמיד עוזר לכולם, סוחב הכי הרבה ומוביל בכל מקום שהוא מגיע אליו. המשכת לשרת ולהגן עלינו כל השנים מאז השחרור.

14/07/1994 - 07/10/2023