רס"ל ישי סלוטקי הי"ד

לוחם בגדוד 7006 שבחטיבת עודד. נפל בקרבות מול המרצחים בקיבוץ עלומים. נפל בגיל 24.

-