רס"ם רועי מונדר הי"ד

״רועי נולד במאי 1973 רגע לפני מלחמת יום כיפור, גדל בעולם אוטופי ואופטימי ומוריק, לצד שדות פלחה אינסופיים במדינה מבטיחה שביום המבחן אכזבה, חייו שנגדעו באחת ע"י מרצחים בני בליעל.

-