רס"מ שרון ליבוביץ ז"ל

סייר תנועה בתחנת אופקים, מחוז דרום.

עבד באבטחת המסיבה ברעים ונפל בקרב בעת שניסה להציל את חייהם של המבלים הוא נילחם באומץ ובגבורה בחזית הלחימה

- 07/10/2023