רס"ן מוטי שמיר הי"ד

שרת כקצין במפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי, קפץ להגנת קיבוץ רעים כשהוא מצויד באקדח. בדרך אסף רובה של חייל הרוג ונלחם במחבלים עד שנרצח,
הותיר אישה בהריון וילד בן 4.

-