רס"ן עידו יהושע הי"ד

מפקד פלגת ההדרכה בבית הספר לכוחות אוויר מיוחדים.

-