רס"ן פקד שלמה משה אל הי"ד

לוחם ימ"מ שנרצח במהלך קרב עם המחבלים.

-