רס"ן רועי צ'אפל הי"ד

אהב את המדינה יותר מכל דבר אחר, נהרג בלחימה נגד המחבלים הארורים. בן 25 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-