רס"ר (במיל') מעוז פניגשטיין הי״ד

איש של הומור, שמחת חיים, ואכפתיות לכל אדם, ברוך כישרונות, ניצל כל רגע בחייו הקצרים, סמל להתמדה, לגבורה ולמסירות נפש למען עם ישראל.

03/12/1998 - 03/12/2023