רס"ר יוחאי בן זכריה הי"ד

נרצח בדם קר במסיבה ליד רעים.

-