רס"ר מיכאל ליזמי הי"ד

בלש תחנת באר שבע
בן 28 בהירצחו.

-