רס"ר שחר אביאני הי"ד

נרצח בגיל 56 שימש כרבש"צ היישוב חיל הגנת הגבולות,
נלחם על הגנת היישוב ונרצח בעת התקלות המחבלים הארורים.

-