רס"ר שלום (צרלי) שלוש ז"ל

26/04/1964 - 21/10/1990