רס״ב יקיר בלוכמן ז"ל

בלש תחנת שגב שלום,
נפל בקרב ופעל בעוז ובחירוף נפש בחזית הלחימה מול האויב בקיבוץ רעים. נפל בן 33.

-