רס״ל (במיל׳) בן זוסמן הי״ד

לעולם נזכור את החיוך היפה שלך,
את הצניעות, את השאפתנות להגיע לטופ,
את הלב הענק.

גיבור ישראל שבמותו ציוה לכולנו חיים ואחדות!!!

-