רס״ם אברהם גבריאל קורין הי"ד

רבש״צ הקיבוץ, בן 56 בנופלו

-