רפ"ק ודים בליך הי''ד

נהרג כאשר נלחם בחירוף נפש בבארי מול המחבלים
נרצח בגיל 39 לחייו

-