שגב שושן הי''ד

נרצח בגיל 28 לחייו בדרום על ידי מחבלים

-