שולי הר מלך הי"ד

היה ממקימי הגרעין התורני ב חומש ובנוסף הקים את ישיבת חומש שכיום נקראת על שמו, "ישיבת הר שלום".
נרצח בשנת 2003 בכוכב השחר.

13/10/1973 - 29/08/2003