שושנה ברוש הי"ד

נרצחה בפעולת האיבה בקיבוצה נחל עוז.

-