שחף קרייף הי"ד

נרצח בחוף זיקים במהלך מתקפת הפתע ע"י המחבלים הארורים.

-