שחק מדר הי"ד

נרצח במסיבה ברעים ע"י מחבלים בני עוולה. בן 26 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-