שחר מתיאס הי''ד

נרצחה באכזריות יחד עם בעלה שלומי בשעה שהגנו בחירוף נפש על בנם וביתם אשר בקיבוץ חולית.
יהי זכרם ברוך.

-