שחר קדם סימן־טוב הי"ד

נרצחה בגיל 6 בביתה בניר עוז ע"י המבלים הארורים,
יחד עם הוריה יונתן ותמר הי"ד, ואחיה ארבל ועומר הי"ד.

-