שיר ביטון - Shir Biton

שיר הייתה חובשת קרבית בחטיבה הצפונית במוצב נחל עוז.
בשבת בבוקר 7/10 מחבלים פשטו על הבסיס,
שיר הספיקה בגבורה להילחם מול המחבלים והרגה אחד מהם לפני שנהרגה.
יהי זכרה ברוך מלאכית שלנו.

30/12/2003 - 07/10/2023