שיר חנה ג'ורג'י הי"ד

נרצחה בגיל 22, ע"ח המחבלים הארורים במסיבת הטבע ליד רעים.

-