שלומי מתיאס הי''ד

נרצח על ידי בני עוולה כאשר הגן על בנו.
יהי זכרו ברוך.

-